Allereerst willen wij u graag het allerbeste toewensen voor 2024! Laten we er samen weer een mooi jaar van maken!

 

2023 was voor de kinderboerderij ook weer een mooi jaar! Er zijn weer veel leuke activiteiten georganiseerd waarbij mensen elkaar ontmoeten.  Naast de spontane ontmoetingen is de kinderboerderij ook een vast baken in het leven van vrijwilligers en stagiares. Dit jaar zijn er ook nieuwe dierenverblijven gebouwd, veel onderhouds- en opknapklussen uitgevoerd en het hoogtepunt van het jaar was misschien wel de pomp voor water in de moestuin en op de kinderboerderij. De moestuin lag er dit jaar dan ook bij als nooit tevoren.

 

De kinderboerderij bestaat bij de gratie van onze donateurs. We kunnen alle activiteiten alleen blijven uitvoeren bij voldoende steun, daarom hopen we ook dit jaar weer op u te kunnen rekenen!

Als u ons een donatie schenkt van meer dan 50 E, komt uw naam op het vriendenbord bij de ingang. Geef dan wel even uw naam per email aan ons door. Op deze pagina vindt u QR codes met diverse bedragen om geld over te maken, andere bedragen ontvangen wij graag op bankrekening

NL39ABNA0112437796 t.n.v. Kinderboerderij Heidestein

 

Alvast enorm bedankt! Via onze website, facebook en op instagram laten we u ook komend jaar weer weten wat er zoal te doen is!