1977-nu

Kinderboerderij Heidestein

Geschiedenis

De kinderboerderij en de moestuin zijn gelegen midden in park Heidestein. Tot 1950 behoorde dit park toe aan landgoed Heidestein.

De kinderboerderij bestaat al sinds 1977. Lange tijd werd de kinderboerderij door de gemeente beheerd en onderhouden, maar in 2016 ging het over naar een zorginstelling. In 2022 was groot onderhoud nodig aan het pand en de dierenverblijven en besloot de zorginstelling te vertrekken.

De Stichting Kinderboerderij Heidestein is opgericht in mei 2022 om de kinderboerderij te behouden voor de buurt. De kinderboerderij draait nu volledig op vrijwilligers.

dieren

m2 moestuin

vrienden van

Vrijwilligers

Een buurtboerderij

voor iedereen

Missie

De stichting

missie

De stichting stelt zich ten doel om respect, zorgzaamheid en ieders verantwoordelijkheid voor (boerderij)dieren, natuur, milieu én de samenleving te bevorderen. Dat doen wij door de kinderboerderij en de moestuin gratis open te stellen voor het publiek. Ook organiseren we leuke evenementen, workshops en educatielessen. Er werken bij ons allerlei soorten mensen. Jong en oud, uit verschillende sociale milieus en ieder met zijn eigen gebruiksaanwijzing. Zo brengen wij mens en dier met elkaar in contact. Er is genoeg te beleven, te ontmoeten, te spelen, te leren én te doen. 

Deze prachtige plek kan niet bestaan zonder sponsoren, donateurs, vrijwilligers en bezoekers.

De kinderboerderij, dat ben jij!

Oprichting

Op 3 mei 2022 hebben we de Stichting Kinderboerderij Heidestein opgericht. Onze statuten vindt u hier. Het bestuur bestaat uit Jip Terpstra (voorzitter), Linda Haartsen (secretaris) en Oswald Velthuizen (penningmeester).

gedragscode

We vragen van ons bestuur en onze vrijwilligers dat ze anderen in hun waarde laten. Onze gedragscode is hierbij leidend.

vertrouwenspersoon

Omdat we met kinderen, vrijwilligers en kwetsbare personen omgaan vinden we het belangrijk dat alles goed geregeld is. We hopen dat iedereen zich aan de gedragscode houdt, maar hebben ook Iris Koomen bereid gevonden als vertrouwenspersoon van de kinderboerderij op te treden.

Privacy

Iedereen heeft recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Om die bescherming te waarborgen geeft de privacywetgeving (AVG) aan hoe we moeten omgaan met persoonsgegevens, wat de rechten zijn van degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt en wat de plichten zijn van degene die met de gegevens werkt.

Binnen Stichting Kinderboerderij Heidestein werken we met persoonsgegevens vrijwilligers, stagiaires, derden (m.n. toeleveranciers) en sponsoren. Om inzicht te geven in de manier waarop wij met gegevensverwerking omgaan hebben we dit privacyreglement opgesteld.

Bankrekening en KVKnummer

Ons bankrekeningnummer is

NL39 ABNA 0112 4377 96 op naam van: Kinderboerderij Heidestein

Ons KVK nummer is 86279807

logo

Ons mooie logo is  door tekenaar Henk van Ruitenbeek ontworpen!

teamwerk

Het bestuur

Oswald Velthuizen

Penningmeester

Jip terpstra

Voorzitter

Linda Haartsen

Secretaris

tenslotte

De cruciale factoren…

vrijwilligers

Onze kinderboerderij draait volledig op vrijwilligers. Onze vaste beheerder Gerard is hierin onmisbaar, maar ook het tuinteam, de dierenverzorgers, de klussers en de vrijwilligers voor openingstijden.

betrokkenen

De inzet van bedrijven, maatschappelijke organisaties, fondsen en donoren, particulieren, de buurt en de welwillendheid van de gemeente zorgen ervoor dat we samen de kinderboerderij aantrekkelijk, duurzaam, educatief, plezierig en financieel gezond houden. Door hun betrokkenheid houden we deze fijne plek overeind.